Бабіч Максим Іванович

gallery/003

кандидат медичних наук, торакальний хірург вищої категорії

Бабич М.И. Формализация клинических данных. // Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини» м.Херсон, 14 жовтня 2005 р. - .7-9.

Бабич, М.И. Возможности технологии XML в разработке клинической информационной системы // Укр.журнал телемедицини та медичної телематики, 2005, том 3, №2, С. 217-220.

Сучасні методи лікування плевральних випотів різного ґенезу. Методичний посібник для лікарів [Текст] / Ю.І. Фещенко [та ін..] ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. – К. : ДУ НІФП,. – Київ. – 2012. – 36 с.

Бабич, М. И. Аргоно-плазменная­ коагуляция­ при туберкулез­ном плеврите. изд. LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken. – 2013. – 112 с. ISBN: 978-3-659-37097-7

Бабич, М.І. Вибір терміну використання відеоторакоскопії на основі бальнї оцінки стану плевральної порожнини при туберкульозному плевриті / Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2013. - № 2(42). - С68-71.

Бабіч, М.І. Про можливість прогнозування одного рідкісного протипоказання до діагностичної відеоторакоскопії // Український пульмонологічний журнал. Додаток. - 2016. - № 3. - С.53-54.

Бабіч, М.І., Спосіб біопсії плеври // Український пульмонологічний журнал. Додаток. - 2017. - № 2 - С.88-89.

Шкала формалізованої оцінки
стану плевральної порожнини при туберкульозному плевриті
під час виконання відеоторакоскопії

 

Для того, щоб визначити характер ендоскопічних змін плевральної порожнини при туберкульозному плевриті та з метою об’єктивізації відеоторакоскопічної картини стану плевральної порожнини, виявленої під час ВТС у хворих на туберкульозний плеврит, розроблена шкала формалізованої оцінки за наступними критеріями: 1) стан плеври; 2) кількість і характер фібрину; 3) наявність і характер плевральних зрощень. Кожний критерій оцінювався від 0 до 5 балів, а саме:
1. Стан плеври (символ «P»):
     0 – візуально не змінена;
     1 – посилений судинний малюнок;
     2 – тьмяна поверхня плеври;
     3 – поодинокі білі горбисті висипання;
     4 – аналогічні, але розповсюджені висипання;
     5 – тотальне ураження з горбистою поверхнею.
2. Кількість і характер фібрину (символ «F»):
     0 – відсутній;
     1 – вільні ниткоподібні скупчення;
     2 – значні безформні маси;
     3 – рихла фіксація з утворенням “вакуолей”;
     4 – щільні відкладення, утворення перетинок і “карманів”;
     5 – плевральні шварти.
3. Наявність і характер плевральних зрощень (символ «S»):
     0 – відсутні;
     1 – рихлі, малооформлені;
     2 – поодинокі шнуроподібні,
     3 – фіксована одна частка легені;
     4 – фіксовано більше, ніж частка легені;
     5 – площинні.

В якості ілюстрації можна навести кілька прикладів ендоскопічної картини, отриманої при ВТС, та бальної оцінки стану плевральної порожнини. Так, наприклад, ендоскопічна картина, наведена на першій фотографії характеризується посиленим судинним малюнком, відкладення фібрину на вісцеральній та парієтальній плеврі відсутні, відмічаються поодинокі шнуроподібні зрощення. Така картина описується за формалізованою шкалою як «P1F0S3».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інший приклад, зображений на наступній фотографії, можна описати наступним чином: видимі поодинокі висипання на парієтальній плеврі, наявні рихлі відкладення фібрину з утворенням окремих “вакуолей” та відмічаються  рихлі мало оформлені зрощення.  За формалізованою шкалою такий стан плеври можна записати як «P3F3S1».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ще один приклад на фотографії нижче, де можна спостерігати розповсюдженні туберкульозні висипання на плеврі, щільні відкладення фібріну на плеврі та фіксацію нижньої частки легені зрощеннями. Формалізована оцінка – «P4F4S3».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Заміна довільного словесного опису ендоскопічної картини туберкульозного плевриту запропонованою формалізованою системою дозволяє зменшити вплив фактору суб'єктивного сприйняття, дає чіткі критерії оцінки та створює можливість застосувати дискретну шкалу порядку величин, що, в свою чергу, дозволяє використання в дослідженні непараметричних методів статистичного аналізу.

 

Бабіч, М.І. Оптимізація лікування хворих на туберкульозний плеврит з використанням відеоторакоскопічних методик: дис. ... канд.мед.наук: 14.01.26 : захищ. 29.09.2014 : затверджена 22.12.2014 / Бабіч Максим Іванович. - Київ., 2014. - 146 с.

 

gallery/105
gallery/101
gallery/102
gallery/103