Бабіч Максим Іванович

gallery/003

кандидат медичних наук, торакальний хірург вищої категорії

В 1995 році я закінчив лікувальний факультет Дніпропетровської медичної академії. Інтернатуру проходив у відділенні невідкладної хірургії медико-санітарної частини ХПК м.Херсона. Після працював в районній лікарні на посаді лікаря-хірурга.

Спеціалізацію в Київській медичній академії післядипломної освіти з онкохірургії пройшов в 1999 році, в 2004 році - з торакальної хірургії. З 2002 року і по терерішній час працюю на посаді ординатора відділення торакальної хірургії Херсонського обласного протитуберкульозного диспансеру.

З 2009 маю вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності “торакальна хірургія”. В 2014 році під керівництвом професора М.С.  Опанасенко захистив дисертацію “Оптимізація лікування хворих на туберкульозний плеврит з використанням відео-торакоскопічних методик.”

gallery/002

1. А.Д.Сташенко, В.Н.Бурятинский, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Р.А.Моска-ленко, В.Б.Ковтун, «Опыт организации хирургической помощи боль-ным туберкулезом легких в современных условиях», «Главный врач» №2 (22), февраль 2003, с.66-67.

2. А.Д.Сташенко, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Р.И.Плишко, Н.В.Цапив, В.П.Тимошенко, В.И.Яковенко, Д.Д.Сташенко, Ю.И.Онипко, «Первый опыт видеоторакоскопических операций», Матеріали програми ІІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України, «Український пульмоноло-гічний журнал», №2 (40), 2003, с.363.
3. А.Д.Сташенко, В.Н.Бурятинский, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Р.И.Плиш-ко, Р.А.Москаленко, В.Б.Ковтун, «Организация хирургической помощи больным туберкулезом легих в современных условиях», Матеріали програми ІІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України, «Український пульмонологічний журнал», №2 (40), 2003 С. 364.
4. А.Д.Сташенко, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Д.Д.Сташенко, Ю.И.Онипко, Р.А.Москаленко, “Перший досвід відеоторакоскопічних операцій”, «Шпитальна хірургія» № 2, 2003, С.135-137.
5. А.Д.Сташенко, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Д.Д.Сташенко, Р.А.Моска-ленко, “Генерализованая миастения, осложненная посттрахеосто-мическим стенозом трахеи”, Збірник статей науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю відкриття відділення торакальної хірургії в Херсонській області 2003, С.42-43.
6. А.Д.Сташенко, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Р.И.Плишко, Н.В.Цапив, В.И.Яковенко, Н.А.Мельник, Р.Н.Цапив, “Роль видеоторакоскопии в современной торакальной клинике, возможности и перспективы”, Збірник статей науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю відкриття відділення торакальної хірургії в Херсонській області 2003, С. 51-54.
7. А.Д.Сташенко, В.Н.Бурятинский, Т.Н.Приступа, Р.А.Москаленко, В.Б.Ковтун, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, “Современные критерии органи-зации хирургического лечения больных туберкулезом легких в усло-виях эпидемии”, Збірник статей науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю відкриття відділення торакальної хірургії в Херсонській області 2003, С. 83-86.
8. А.Д.Сташенко, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Д.Д.Сташенко, Ю.И.Онипко, “Опыт и перспективы видеоэндоскопических операций в тора-кальной хирургии”, «Хірургія України», № 4(12) 2004, С. 129-131.
9. Д.Д.Сташенко, В.С.Ручкин, Ю.И.Онипко, П.И.Щетинин, А.Д.Ста-шенко, М.И.Бабич, ”Анестезиологическое обеспечение видеоторако-скопических операций”, ”Біль, знеболювання і інтенсивна терапія”, №2, 2004, с.505-507
10. А.Д.Сташенко, В.М.Бурятинский, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Н.В.Цапив, В.И.Яковенко, В.П.Тимошенко, В.Б.Ковтун, Л.Р.Мулярчук, Г.В.Коваль, ”Результати хірургічного лікування хворих на хіміоре-зистентний туберкульоз”, ”Український пульмонологічний журнал”, №2, 2004, с.45-47
11. А.Г.Гринцов, А.Д.Сташенко, Ю.И.Ивон, М.И.Бабич, Д.Д.Сташенко, Н.А.Мельник, ”Хирургическое лечение и профилактика постинтуба-ционніх посттрахео-стомических стенозов трахеи”, III Московская международная конференция по торакальной хирургии 17-19 января 2005 г., Материалы конференции, с.32-35
12. А.Д. Сташенко, Ю.И. Ивон, М.И. Бабич, В.П.Тимошенко, В.Н. Бурятинский, В.Б. Ковтун, ”Опыт организации хирургической помощи больным туберкулезом легких в условиях эпидемии”, III Московская международная конференция по торакальной хирургии 17-19 января 2005 г., Материалы конференции, с.233-235
13. А.Д. Сташенко, Ю.И. Ивон, М.И. Бабич, Д.Д. Сташенко, Н.А. Мельник, «Хирургическое лечение и профилактика постинтуба-ционных, посттрахеостомических стенозов трахеи» // Проблеми сучасної торакальної хірургії (Симеїз, 26-27 квітня 2005 р.), с.138-139
14. В.П. Тимошенко, А.Д. Сташенко, М.И. Бабич, А.А. Сирик, Р.Н. Цапив, В.С. Ручкин «Хирургическое лечение рака пищевода» // Проблеми сучасної торакальної хірургії (Симеїз, 26-27 квітня 2005 р.), с.109-110
15. А.Д. Сташенко, Ю.И. Ивон, М.И. Бабич, Д.Д. Сташенко, Л.Г. Сташенко, В.Б. Ковтун, В.И. Яковенко, Н.В. Цапив. «Роль видеото-ракоскопии в комплексном лечении туберкулёза лёгких и плевры» // Проблеми сучасної торакальної хірургії (Симеїз, 26-27 квітня 2005 р.), с.139-140
16. Д.Д. Сташенко, А.Д. Сташенко, В.С. Ручкин, Ю.И. Онипко, П.И. Щетинин, Н.А. Мельник, М.И. Бабич, Е.В. Горшкова. «Постинтуба-ционные и посттравматические стенозы трахеи и их профилактика» // Проблеми сучасної торакальної хірургії (Симеїз, 26-27 квітня 2005 р.), с.189-193
17. Бабич М.И. Формализация клинических данных. // Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини» (14 жовтня 2005 р.) с.7-9
18. Цапив Р.Н., Сташенко А.Д., Ивон Ю.И., Бабич М.И., Яковенко В.И., Тимошенко В.П. «Роль видеоторакоскопии в комплексном лече-ние туберкулеза легких и плеври» // Тези науково-практичної конфе-ренції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини» (14 жовтня 2005 р.) с.17
19. Сирик А.А., Тимошенко В.П., Сташенко А.Д., Бабич М.И., Цапив Р.Н., Ручкин В.С. «Хирургическое лечение рака пищевода» // Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини» (14 жовтня 2005 р.) с.18-19
20. Сташенко Д.Д., Сташенко А.Д. , Ручкин В.С., Онипко Ю.И., Щетинин Ю.И., Мельник Н.А., Бабич М.И., Ивон Ю.И., Сирик А.А., Равелев И.В.  «Ятрогенне повреждения трахеи и их профилактика» // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми хірургії ізольованої та поєднаної травми», Київ, 30 листопада-1 грудня 2005, стр.95-96
21. Бабич М.И. «Информационная модель электронной истории болезни» // Главный врач. - 2005 - № 10, стр.53-58.
22. Бабич М.И. Возможности технологии XML в разработке клинической информационной системы // Укр.журнал телемедицини та медичної телематики, 2005, том 3, №2, С. 217-220.
23. Opanasenko, N. Results of surgical treatment  in patients with multi drug resistent lung tuberculosis / Opanasenko N., Cherenko S., Radionov B., Stashenko A., Tereshkovich A., Jurilo A., Barbova A., Babich M.  // Abstracts of 16th ERS Annual Congress.- Munich,  17-21.9.-.2005.-P.2636(414S)
24. Мельник Н.О., Бабіч М.І. Тривало існуючі сторонні тіла нижніх дихальних шляхів. // Матеріали V-ої Українсько-польської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю торакохірургії. Львів 21-22 вересня 2006., С. 256-258.
25. Сташенко О.Д., Бабіч М.І. Перспективи інформатизації торакальної хірургії в Україні. // Матеріали V-ої Українсько-польської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю торакохірургії. Львів 21-22 вересня 2006., С. 280-283.
26. Сташенко О.Д., Івон Ю.І., Бабіч М.І., Ковтун В.Б., Сташенко Л.Г., Коваль Г.В. Місце колапсотерапії в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень. // Матеріали V-ої Українсько-польської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю торакохірургії. Львів 21-22 вересня 2006., С.286-289.
27. Сташенко А.Д., Ивон Ю.И., Бабич М.И., Сирик А.А., Яковенко В.И., Цапив Н.В., Сташенко Д.Д., Мельник Н.А., Москаленко Р.А. Современные аспекты диагностики и хирургического лечениея рака легкого. // XI з’їзд онкологів України. 29.05- 02.06.2006. г. Судак. Матеріали з’їзду., С. 122.
28. Сташенко А.Д., Тимошенко В.П., Бабич М.И., Сирик А.А., Цапив Р.Н., Москаленко Р.А., Сташенко Д.Д., Щербак А.Л. Хирургическое лечечение рака пищевода. // XI з’їзд онкологів України. 29.05-02.06.2006. г.Судак. Матеріали з’їзду., С. 121.
29. Opanasenko, N. Surgical treatment with drag supported patients with multy drag resistent tuberculosis / Opanasenko N., Cherenko S., Radionov B., Stashenko A., Tereshkovich A., Jurilo A., Barbova A., Babich M. // Abstract book 9th Annual congress Turkish Thoracic Society.- Turkey, Antalya.- 19-23 April, 2006.- P.129, PD 288.
30. Сташенко О.Д., Івон Ю.І., Бабіч М.І., Сірик О.О., Сташенко Д.Д., Ручкін В.С., Мельник Н.О. “Оптимізація хірургічного лікування стенозів трахеї” // Материалы конгреса с международным участием «Реконструктивная торакальная хирургия», Киев, 25-26.10.07
31. Сташенко О.Д., Івон Ю.І., Бабіч М.І., Сірик О.О., Сташенко Д.Д., Ручкін В.С., Мельник Н.О. “Трахеобронхіальній хірургія: реконструк-тивні та пластичні операції” // Материалы конгреса с междуна-родным участием «Реконструктивная торакальная хирургия», Киев, 25-26.10.07
32. Сташенко О.Д., Тимошенко В.П., Сірик О.О, Бабіч М.І. “Хірургічне лікування злоякісних новоутворень стравоходу” // Материалы кон-греса с международным участием «Реконструктивная торакальная хирургия», Киев, 25-26.10.07
33. Сташенко. А.Д. Відеоторакоскопічна корекція неефективного штучного пневмотораксу при туберкульозі у медичних працівників / А.Д., Сташенко М.С. Опанасенко, М.І. Бабіч, О.В. Терешкович// Укр.журнал з проблем медицини праці, №3 (11), 2007, с.80-85/
34. Сташенко А.Д., Ивон Ю.И., Бабич М.И., Сирик А.А. «Роль видео-торакоскопии в комплексном лечении туберкулеза легких и плевры» // Материалы V международной научно-практической конференции «Актуальні питання клінічної та воєнно-морської медицини, досягнення та перспективи», Севастополь, 13-14.04.2007, с.33
35. Фещенко Ю.І., Сташенко О.Д., Опанасенко М.С., Родіонов Б.В., Терешкович О.В., Балабуха І.А, Волошин Я.М., Хмель О.В., Калениченко М.І., Бабіч М.І. Інфор-маційний лист «Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень», Київ, 2007. пр.№7 від 19.07.07
36. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Сташенко О.Д., Терешкович О.В., Бабіч М.І. Інформаційний лист «Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень», Київ, 2007. пр.№7 від 19.07.07
37. Фещенко Ю.І., Мельник В.М, Опанасенко М.С., Сташенко О.Д., Лискіна І.В., Терешкович О.В., Бабіч М.І., Калениченко М.І., Бичковський В.Б. Інформаційний лист «Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень», Київ, 2008. Пр.№2 від 05.01.08
38. Фещенко Ю.І., Мельник В.М, Опанасенко М.С., Сташенко О.Д., Лискіна І.В., Терешкович О.В., Бабіч М.І. Інформаційний лист «Спосіб формування кукси бронху», Київ, 2007. пр.№7 від 19.07.07
39. Фещенко Ю.І., Мельник В.М, Опанасенко М.С., Сташенко О.Д., Лискіна І.В., Терешкович О.В., Бабіч М.І. Калениченко М.І., Бичковський В.Б. Інформаційний лист «Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операцій на легенях», Київ, 2008. Пр.№2 від 05.01.08.
40. Фещенко Ю.І., Мельник В.М, Опанасенко М.С., Сташенко О.Д., Лискіна І.В., Терешкович О.В., Бабіч М.І. Калениченко М.І., Бичковський В.Б. Інформаційний лист «Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень і бронхів», Київ, 2008. Пр.№2 від 05.01.08.
41. Фещенко Ю.І., Мельник В.М, Опанасенко М.С., Сташенко О.Д., Лискіна І.В., Терешкович О.В., Бабіч М.І. Калениченко М.І., Бичковський В.Б. Інформаційний лист «Спосіб профілактики гнійно-запальних ускладнень після операцій на легенях та плеврі», Київ, 2008. Пр.№2 від 05.01.08.
42. Фещенко Ю.І., Мельник В.М, Опанасенко М.С., Сташенко О.Д., Лискіна І.В., Терешкович О.В., Бабіч М.І. Калениченко М.І., Бичковський В.Б. Інформаційний лист «Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії», Київ, 2008. Пр.№2 від 05.01.08.
43. Патент на корисну модель в галузі медицини № 15783, МПК (2006) А61В 17/00, Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень, 17.07.2006, Бюл. № 7; Фещенко Юрій Іванович, Сташенко Олександр Далієвич, Опанасенко Микола Степанович, Радіонов Борис Васильович, Калабуха Ігор Анатолійович, Бабич Максим Іванович, Терешкович Олександр Володимирович, Хмель Олег Володимирович, Волошин Ярослав Михайлович, Калениченко Максим Іванович
44. Патент на корисну модель в галузі медицини № 16181, МПК(2006) A61B 17/88, Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень, 17.07.2006. Бюл. № 7; Фещенко Юрій Іванович, Опанасенко Микола Степанович, Сташенко Олександр Далієвич, Терешкович Олександр Володимирович, Бабич Максим Іванович
45. Патент на корисну модель в галузі медицини № 18612, МПК (2006) A61B 17/24, Спосіб формування кукси бронха, 15.11.2006. Бюл. № 11, 2006 р.; Фещенко Юрій Іванович, Мельник Василь Михайлович, Опанасенко Микола Степанович, Сташенко Олександр Далієвич, Ліскіна Ірина Валентинівна, Терешкович Олександр Володимирович, Бабич Максим Іванович
46. Патент на корисну модель в галузі медицини № 18806, МПК (2006) A61B 17/22, Спосіб формування кукси бронха, 15.11.2006. Бюл. № 11, 2006 р.; Фещенко Юрій Іванович, Мельник Василь Михайлович, Опанасенко Микола Степанович, Сташенко Олександр Далієвич, Ліскіна Ірина Валентинівна, Терешкович Олександр Володимирович, Бабич Максим Іванович
47. Патент на корисну модель в галузі медицини № 24796, МПК(2006) A61В 17/00, Спосіб хірурпчного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень 10.07.2007, Бюл. № 10, 2007 р.; Фещенко Юрій Іванович, Опанасенко Микола Степанович, Сташенко Олександр Далієвич, Бабич Максим Іванович, Терешкович Олександр Володимирович
48. Патент на корисну модель в галузі медицини № 27206, МПК(2006) А61P 31/06 (2006.1), Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень і бронхів, 25.10.2007, Бюл. № 17, 2007 р.; Фещенко Юрій Іванович, UА, Мельник Василь Михайлович, UА, Опанасенко Микола Степанович, UА, Сташенко Олександр Далієвич, UА, Терешкович Олександр Володимирович, UА, Бабич Максим Іванович, UА
49. Патент на корисну модель в галузі медицини № 27298, МПК(2006) А61В 17/00, Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії, 25.10.2007, Бюл. № 17, 2007 р.; Фещенко Юрій Іванович, UА, Мельник Василь Михайлович, UА, Опанасенко Микола Степанович, UА, Сташенко Олександр Далієвич, UА, Леванда Ларіса Іванівна, UА, Терешкович Олександр Володимирович, UА, Бабич Максим Іванович, UА, Бичковський Віктор Борисович, UА
50. Патент на корисну модель в галузі медицини № 27762, МПК(2006) А61В 17/00, Спосіб хірурпчного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень, 12.11.2007, Бюл. № 18, 2007 р.; Фещенко Юрій Іванович, UА, Мельник Василь Михайлович, UА, Опанасенко Микола Степанович, UА, Сташенко Олександр Далієвич, UА, Терешкович Олександр Володимирович, UА, Бабич Максим Іванович, UА, Бичковський Віктор Борисович, UА, Koнiк Богдан Миколайович, UА
51. Патент на корисну модель в галузі медицини № 27763, МПК(2006) А61В 17/00 А61K 31/00, Спосіб профілактики гнійно-запальних ускладнень після операції на легенях і плеврі, 12.11.2007, Бюл. № 18, 2007 р.; Фещенко Юрій Іванович, UА, Мельник Василь Михайлович, UА, Опанасенко Микола Степанович, UА, Сташенко Олександр Далієвич, UА, Леванда Ларіса Іванівна, UА, Терешкович Олександр Володимирович, UА, Бабич Максим Іванович, UА, Бичковський Віктор Борисович, UА, Koнiк Богдан Миколайович, UА

52. Патент на корисну модель в галузі медицини № 27804, МПК(2006) А61В 17/00 А61К 31/00, Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях і плеврі, 12.11.2007, Бюл. № 18, 2007 р.; Фещенко Юрій Іванович, UА, Мельник Василь Михайлович, UА, Опанасенко Микола Степанович, UА, Сташенко Олександр Далієвич, UА, Леванда Ларіса Іванівна, UА, Терешкович Олександр Володимирович, UА, Бабич Максим Іванович, UА, Бичковський Віктор Борисович, UА, Koнiк Богдан Миколайович, UА

 

53. Бабич М.И. "Оптимизация доступа при видеоторакоскопических операциях" // Матеріали IV з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України, Київ, 20–22 жовтня 2008 р.; Український пульмонологічний журнал, 2008, №3, (додаток), с.84
54. Сирик А.А., Бабич М.И. "Роль видеоторакоскопии в комплексном лечении туберкулеза легких и плевры" // Матеріали XII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008, - 289 с.; с.54
55. Опанасенко, М.С. Оптимізація доступу в відеоторакоскопічній хірургії / М.С. Опанасенко, О.Д. Сташенко, М.І. Бабич, О.О. Сірик, Д.Д. Сташенко, О.В. Терешкович, М.І. Каленіченко, В.Б. Бичковський, Б.М. Конік // Український пульмонологічний журнал. - 2008. - № 4. - С.58-61.
56. Mykola S. Opanasenko, Olexandr D. Stashenko, Maxim I. Babich, Victor B. Bychkovsky, Olexander V.Tereshkovych “The Role of videothoracoscopy in complex treatment of lung tuberculosis and pleura” // 15th World Congress for Bronchology (WCB), 15th World Congress for Bronchoesophalogy (WCBE), Tokyo, Japan, March 30- April 2 2008, Program & Abstracts; p.102
57. Mykola S. Opanasenko, Olexandr D. Stashenko, Maxim I. Babich, Victor B. Bychkovsky, Olexander V.Tereshkovych “Videothoracoscopic correction of non-effective artificial pneumothorax in modern treatment of lung tuberculosis” // 15th World Congress for Bronchology (WCB), 15th World Congress for Bronchoesophalogy (WCBE), Tokyo, Japan, March 30- April 2 2008, Program & Abstracts; p.102
58. Сташенко А.Д., Тимошенко В.П., Сирик А.А, Бабич М.И., Сташенко Д.Д., Ручкин В.С. Хирургическое лечение рака пищевода// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання торакоабдомінальної хірургії», Харків, 8-9 жовтня 2009, с.357-358
59. Ивон Ю.И., Бабич М.И., Сирик А.А., Ковтун В.Б., Крысенко Н.Г. Интенсивная предоперационная подготовка больных туберкулезом легких // Материалы VII международной научно-практической конференции «Актуальні питання клінічної та воєнно-морської медицини, досягнення та перспективи», Севастополь, 15-17.10.2009, с.107
60. Сташенко А.Д., Мельник Н.А., Бабич М.И., Тимошенко В.П. Периоперационная бронхоскопическая профилактика осложений хирургического лечения туберкулеза легких // Материалы VII международной научно-практической конференции «Актуальні питання клінічної та воєнно-морської медицини, досягнення та перспективи», Севастополь, 15-17.10.2009, с.181-182
61. Сташенко А.Д., Бабич М.И., Сирик А.А., Мулярчук Л.Р. Видеоторакоскопические и видеоассистированные операции в комплексном лечении туберкулеза легких и плевры // Материалы VII международной научно-практической конференции «Актуальні питання клінічної та воєнно-морської медицини, досягнення та перспективи», Севастополь, 15-17.10.2009, с.182-183
62. Бабич М.И. Интенсивный этап предоперационной подготовки больных туберкулезом легких. Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1. – Част. 1 . – С.14-15.
63. Опанасенко Н.С., Бабич М.И., Терешкович А.В., Коник Б.Н., Веремеенко Р.А. Роль видеоторакоскопии во фтизиохирургической практике. Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. – 2010. – Кировоград. Вип. 1. – Част. 1 . – С.69-70.
64. Бабич М.И. Оптимизация лечения больных туберкулезом плевры c использованием видеоторакоскопических вмешательств. Материалы научно-практической конференции 20-21 мая 2010 г., посвященной памяти профессора В.Н. Наумова. Москва. С. 21-22
65. Сташенко А.Д., Ивон Ю.И., Яковенко В.И., Бабич М.И., Сирик А.А.  Возможности интенсивной предоперационной подготовки больных туберкулезом легких. Материалы научно-практической конференции 20-21 мая 2010 г., посвященной памяти профессора В.Н. Наумова. Москва. С.132-133.
66. Сташенко А.Д., Ивон Ю.И., Яковенко В.И., БабичМ.И., Сирик А.А.  Видеоторакоскопическая коррекция неэффективного искусственного пневмоторакса при лечении туберкулеза легких Материалы научно-практической конференции 20-21 мая 2010 г., посвященной памяти профессора В.Н. Наумова. Москва. С.134-135
67. Опанасенко, М.С. 2-річний досвід застосування відеоторакоскопії для діагностики і лікування захворювань органів дихання / Клименко В.И., Терешкович А.В., Коник Б.Н. , Сташенко О.Д., Бабич М.І., Сірик О.О., Калениченко М.И., Бычковский В.Б., Веремеенко Р.А. // Украинский пульмонологический журнал .- 2010.- N1.- C.68-72
68. Колапсотерапевтичні методики у фтизіатрічний практиці/ НІФП АМНУ / Фещенко Ю.І., Сташенко О.Д., Бурятинський В.Н., Бабич М.І., Сірік О.О., Клименко В.И., Терешкович А.В., Коник Б.Н., Калениченко М.И., Бычковский В.Б., Веремеенко Р.А // Методичний посібник. - Київ, 2010. - 31 с.
69. Бабіч М.І. Можливості застосування аргоно-плазмової коагуляції при відеоторакоскопічних втручаннях. Матеріали науково-практичної конференції «Хірургічне лікування туберкульозу та супутніх захворювань легень в сучасних умовах», 14 жовтня 2011, м.Київ. – С.1-5.
70. Сташенко О.Д., Ковтун В.Б., Івон Ю.І., Бабіч М.І., Сірик О.О., Яковенко В.І., Цапів М.В., Цапів Р.М., Мельник Н.О. Застосування колапсотерапевтичних методів в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень. Матеріали науково-практичної конференції «Хірургічне лікування туберкульозу та супутніх захворювань легень в сучасних умовах», 14 жовтня 2011, м.Київ. – С.142-147.
71. Сташенко О.Д., Тимошенко В.П., Івон Ю.І., Бабіч М.І. Економічні аспекти хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень. Матеріали науково-практичної конференції «Хірургічне лікування туберкульозу та супутніх захворювань легень в сучасних умовах», 14 жовтня 2011, м.Київ. – С.148-154.
72. Сташенко О.Д., Бурятинський В.М., Тимошенко В.П., Москаленко Р.О. Ковтун В.Б., Бабіч М.І. Організація хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень. Матеріали науково-практичної конференції «Хірургічне лікування туберкульозу та супутніх захворювань легень в сучасних умовах», 14 жовтня 2011, м.Київ. – С.155-174.
73. Сташенко О.Д., Івон Ю.І., Яковенко В.І., Бабіч М.І., Цапів М.В., Цапів Р.М., Чухно О.В., Мельник Н.О. Економні комбіновані резекції легень при туберкульозі як альтернатива пневмонектомії Матеріали науково-практичної конференції «Хірургічне лікування туберкульозу та супутніх захворювань легень в сучасних умовах», 14 жовтня 2011, м.Київ. – С.159-163.
74. Бабіч, М.І. Відеоторакоскопічне лікування хворих на туберкульозний плеврит [Текст] / М.І. Бабіч // Актуальні питання медичної науки та практики. Збірник наукових праць. Випуск 78. Том 1. Книга 2. – Запоріжжя. – 2011. – С. 125-131.
75. Бабіч, М.І. Застосування аргоно-плазмової коагуляції при торакоскопічному лікування туберкульозного плевриту [Текст] / М.І. Бабіч // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. –  Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД»,  2011. – Вип. 2. – С. 27-30.
76. Пат. № 58366 Україна, МПК (2011.01) A61В 17/00 Спосіб лікування ексудативного плевриту різного генезу [Текст] / Фещенко Ю. І.,  Мельник В. М.,  Опанасенко М. С., Бабич М. І., Веремеєнко Р.А., Терешкович О. В., Конік Б. М., Каленіченко М. І., Бичковський В. Б.; заявник і патентовласник ДУ “ Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України”. – № U201011320; заявл. 23.09.2010; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7. –  C. 2.
77. Пат. № 59291 Україна, МПК (2011.01) A61B17/00 Спосіб лікування плеврального випоту різного генезу [Текст] / Фещенко Ю. І.,  Мельник В. М.,  Опанасенко М. С., Веремеєнко Р. А., Бабич М. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Каленіченко М. І., Бичковський В. Б.; заявник і патентовласник ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України”. – № U201012535; заявл. 25.10.2010; опубл. 10.05.2011, бюл. № 9. –  C. 6.
78. Пат. № 56727 Україна МПК (2011.01) A61B 17/00 Спосіб лікування плеврального випоту неясного генезу, ускладненого випітним перикардитом [Текст] / Фещенко Ю. І.,  Мельник В. М.,  Опанасенко М. С., Веремеєнко Р.А., Сташенко О.Д., Бабич М.І., Терешкович О.В., Бичковський В.Б., Каленіченко М.І., Конік Б.М.; заявник і патентовласник ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України”. – № U 201008297; заявл. 05.07.2010; опуб. 25.01.2011, Бюл. № 2, С.4.
79. Спосіб лікування ексудативного плевриту різного ґенезу [Текст] : інформаційний лист / Ю.І. Фещенко [та ін..] ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. – К. : ДУ НІФП, 2011. – 4 с.
80. Спосіб лікування плеврального випоту різного ґенезу [Текст] : інформаційний лист / Ю.І. Фещенко [та ін..] ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. – К. : ДУ НІФП, 2011. – 4 с.
81. Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу [Текст]: інформаційний лист / Ю.І. Фещенко [та ін..] ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. – К. : ДУ НІФП, 2011. – 4 с.
82. Спосіб знеболення після операції на легенях і плеврі [Текст] : інформаційний лист / Ю.І. Фещенко [та ін..] ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. – К. : ДУ НІФП, 2011. – 4 с.
83. Спосіб лікування плеврального випоту неясного генезу, ускладненого випітним перикардитом [Текст] : інформаційний лист / Ю.І. Фещенко [та ін..] ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. – К. : ДУ НІФП, 2011. – 4 с.
84. Бабіч, М.І. Застосування аргоно-плазмової коагуляції при відеоторакоскопічному лікуванні туберкульозного плевриту [Текст] : матеріали 9-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми епідеміології,  мікробіології, гігієни та туберкульозу». 17-18 травня 2012 р. Львов. : зб. матеріалів / М.І. Бабіч. – 2012. – С. 222-225.
85. Бабич, М.И. Применение аргоно-пазменной коагуляции при видеоторакоскопических вмешательствах [Текст] // Материалы ІІ Международного конгресса «Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии». 24-26 мая 2012 г. Санкт-Петербург.: сб. материалов / М.И. Бабич. – 2012. – С. 327-328.
86. Сучасні методи лікування плевральних випотів різного ґенезу. Методичний посібник для лікарів [Текст] / Ю.І. Фещенко [та ін..] ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. – К. : ДУ НІФП,. – Київ. – 2012. – 36 с.
87. Бабич, М. И. Применение аргоно-плазменной коагуляции при видеото-ракоскопическом лечении туберкулезного плеврита [Текст] : материалы международной заочной научно-практической конференции «Вопросы современной медицины». 11 февраля 2013 г. Новосибирск. : сборник материалов / М.И. Бабич. – 2013. – С. 93-98.
88. Бабич, М. И. Аргоно-плазменная коагуляция при туберкулезном плеврите. Монография. LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken. – 2013. – 112 с. ISBN: 978-3-659-37097-7.
89. Бабіч, М.І. Роль відеоторакоскопії в лікуванні туберкульозного плевриту [Текст]  / М.І. Бабіч, В.І. Яковенко, Ю.І. Івон // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні мініінвазивні та ендоскопічні методи діагностики і лікування у фтизіопульмонологічних хворих». Київ. 17 травня 2013. – С. 1-6.
90. Ивон, Ю.И. Осложнения видеоторакоскопической коррекции искусственного пневмоторакса и их профилактика [Текст] / Ю.И. Ивон, Н.В. Цапив, М.И. Бабич // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні мініінвазивні та ендоскопічні методи діагностики і лікування у фтизіопульмонологічних хворих». Київ. 17 травня 2013. – С. 20-22.
91. Мельник, Н.А. Инородные тела нижних дыхательных путей с хроническим течением [Текст] / Н.А. Мельник, В.И. Яковенко, М.И. Бабич // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні мініінвазивні та ендоскопічні методи діагностики і лікування у фтизіопульмонологічних хворих». Київ. 17 травня 2013. – С. 39-42.
92. Бабіч М.І., Застосування аргоно-плазмової коагуляції в лікуванні туберкульозного плевриту / Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної пульмонології. - 2013. - № 2 (116). - С.249-342.
93. Бабич, М.І. Вибір терміну використання відеоторакоскопії на основі бальнї оцінки стану плевральної порожнини при туберкульозному плевриті / Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2013. - № 2(42). - С68-71.
94. Бабіч, М.И. Возможность применения аргоно-плазменной коагуляции в лечении туберкулезного плеврита / Врач-аспирант. - 2013. - 3.2 (58). - С.318-321.
95. Бабіч, М.І. Відеоторакоскопічне лікування хворих на туберкульозний плеврит / Вісник проблем біології і медицини. - 2013. - Впи.2(100). - С.120-124.
96. Бабіч М.І. Можливості застосування аргоно-плазмової коагуляції при відеоторакоскопічних втручаннях / Український пульмонологічний журнал. Додаток. - 2013. - № 3. - С.78.
97. Бабіч, М.І., Опанасенко М.С. Значення відеоторакоскопії в комплексному лікуванні хворих на туберкульозний плеврит / Український пульмонологічний журнал. - 2013. - № 2. - С. 46–50.
98. Бабіч, М.І. Оптимізація лікування хворих на туберкульозний плеврит з використанням відеоторакоскопічних методи. Авторефер. ... канд.мед.наук. Київ. 2014.
99. Бабіч М.І., Тимошенко В.П., Цапів М.В. Роль відеоторакоскопії в комплексному лікуванні хворих на туберкульозний плеврит / Український пульмонологічний журнал. Додаток. - 2014. - № 1. - С.33.
100. Івон Ю.І., Бабіч М.І., Яковенко В.І. Ефективність застосування колапсотерапії у хворих На мультирезистентний туберкульоз легень / Український пульмонологічний журнал. Додаток. - 2014. - №1. - С.42.
101. Бабіч, М.І. Про можливість прогнозування одного рідкісного протипоказання до діагностичної відеоторакоскопії / Український пульмонологічний журнал. Додаток. - 2016. - № 3. - С.53-54.
102. Бабіч, М.І., Спосіб біопсії плеври / Український пульмонологічний журнал. Додаток. - 2017. - № 2 - С.88-89.

 

Публікації